PHP legt geen enkele beperking op aan de ontwikkelaar.

En dat is nu juist een probleem....

Wij ontwikkelen binnen een framework en design patterns zoals MVC en hanteren 100% scheiding van code en vormgeving. Door met zuivere HTML templates te werken blijft de applicatie goed onderhoudbaar en kunnen designers en developers onafhankelijk van elkaar toch samenwerken. Want perfect design en perfecte development zijn echt 2 disciplines.

Altijd werken wij in 4-laags OTAP en distributie met Ansible voor de Continuous Delivery. Hierdoor kan met snelle iteraties [herhalingen] steeds weer nieuwe functionaliteit opgeleverd worden, soms in enkele minuten! U wilt Agile worden? Dit is het motorblok. De projectmethode is vaak SCRUM. In korte sprints worden steeds nieuwe stukjes opgeleverd.

Ontwerpen en documentatie leggen wij vast in een Wiki.

Applicaties zijn natuurlijk 100% Responsive Design en bieden met AJAX en webservices API's (microservices) in de achtergrond een directe interactie voor uw gebruikers.

Servers worden schaalbaar opgezet. Clusters van kleinere VM's bieden betere resultaten dan 1 'dikke server'. Door de cluster opzet, load balancing en parallel verdeling over VM's zijn applicaties transparant onbeperkt schaalbaar. Distributie en updates zijn volledig geautomatiseerd met Ansible.

"The Pragmatic Programmer" van Hunt / Thomas is ons handboek.